top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Hotels-Models14015 2_edit_new 2.jpg

I like to paint my grandchildren. I don't strive to paint a look-alike but I paint them to connect. I explore the connection between them as children and myself as a child. I prioritize childhood and perceive it as the part of us that tells the truth.

Jeg maler gerne mine børnebørn. Jeg maler ikke for at det skal ligne men ud fra et ønske om forbundethed. Jeg udforsker den forbindelse, der er mellem dem som børn og jeg selv som barn. Jeg opfatter barndommen som uhyre vigtig; som den del af os, der omfatter størst sandhed.

Grandchildren

bottom of page